Projecten

Zorggroep Charim, Veenendaal: In samenwerking met Marble Management wordt een nieuwe ICT-strategie ontwikkeld waarin naast infrastructuur de nadruk fors komt te liggen op het herziene speelveld van WLZ, WMO en ZVW waarin cliënt, zorgprofessional, mantelzorg en gemeente nieuwe invulling gaan geven aan de informatielogistiek.

Catharina Stichting, Oostvoorne: Er is een start gemaakt met het programma van eisen voor de nieuwbouw in Brielle. INN4CARE ondersteunt de totstandkoming van het eisenpakket voor de woonzorgtechnologie binnen het PVE en binnen de bestaande locaties.

DrieGasthuizenGroep, Arnhem: INN4CARE begeleidt de DrieGasthuizenGroep bij het inzetten van woonzorgtechnologie in het primaire proces. Daartoe is een Programma van eisen voor woonzorgtechnologie opgesteld en is de aanbesteding begeleid. AVICS is als leverancier geselecteerd en vanaf 1 september is een start gemaakt met de implementatie van de WZT. Er is een skillslab gerealiseerd, waar bewoners en zorgprofessionals oefenen met de technologie. De WZT wordt vanaf 4/11/14 ingezet in de nieuwe Klingelpoort. In 2015 wordt op een volgende locatie een start gemaakt met WZT.

WZW, Arnhem: INN4CARE heeft voor de leden van WZW uit de Care4Innovation werkgroep een kennisbijeenkomst georganiseerd. Met name werd er ingezoomd op de ‘waarom’- vraag van innoveren in de zorg en werd een opstap gemaakt naar de ‘hoe’-vraag. Als vervolg op de kennisbijeenkomst wordt er op 23 september 2014 wederom een masterclass gegeven door INN4CARE.

Stichting SOVAK, Terheijden: Eind 2013 is gestart met 3 innovatieprojecten: beeldzorg i.s.m. CareScreen, digitaal planbord i.s.m. Auger. Bij beide projecten worden de eerste tablets verstrekt en start met met nieuwe werkwijzen in het zorgproces. In juni worden beide projecten geëvalueerd. Het project met GoOV is gestart in juni 2014. De projecten zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en regie op eigen leven van cliënten met een verstandelijke beperking.

Zorggroep Noordwest Veluwe, Ermelo: INN4CARE heft een inspiratiesessie georganiseerd met 4 leveranciers. Virtask demonstreerde Anne, CareScreen liet hun beeldzorg-applicatie zien, KPN toonde Tréés. Ook werd Obli getoond; een hulpmiddel voor ondersteuning van de vochthuishouding. INN4CARE heeft ZNWV ondersteund met een methodiek waarmee de organisatie zelf invulling kan gaan geven aan de innovatiestrategie.

Het Seminarie/Stichting Bonafide, Amersfoort: Stichting Bonafide wil zorg en ondersteuning weer terugbrengen in de wijk in Amersfoort. In een brede samenwerking met o.a. het Seminarie en HCC zijn 3 deelprojecten voorbereid; een innovatief mantelzorgplatform in combinatie met beeldzorg, en ‘zorg thuis support’.

Living Lab, Duitsland: In een samenwerkingsproject tussen één van Duitslands grootste zorginstellingen Caritas, de Landsrat Osnabrück, de Universiteit van Münster, FachHochschule Osnabrück en de Handelskammer Osnabrück en CCI Consult is een plan voor de realisatie van een Living Lab in Osnabrück opgesteld en is een subsidieaanvraag ingediend. Het eerste deelproject in dit samenwerkingsverband – beeldzorg – start in augustus.

Experimenteercentrum: Bij Siza, mijn voormalige werkgever, heb ik een innovatiecentrum gerealiseerd met als doel het creëren van een omgeving waar zorgvragers, zorgprofessionals, bedrijven, en kennisinstellingen elkaar treffen om vraagstukken die spelen bij een individuele zorgvrager of professional of voor een zorginstelling op te lossen middels technologische innovaties. Er zijn diverse experimenten en testen opgezet; onder ander zorg op afstand & beeldzorg, een emotiemeetsysteem, beweging & games, huishoudelijke apparaten & keuken, wonen, positiebepaling & alarmering, leren & scholing i.r.t. (zorg)technologie. Onderstaand verslag geeft een impressie van de opening van het GROW-huis.

Zorginfrastructuur beleidsregel: Voor een opdrachtgever met een beeldzorg-oplossing heb ik een product & diensten- en financierings- & exploitatiemodel ontwikkeld, waarmee – uitgaande van een individuele zorgvrager -, kan worden aangesloten op de extramuralisering.

GoOV: In samenwerking met Eljakim Information Technology BV en Siza is GoOV ontwikkeld. GoOV is een app waarmee mensen met een verstandelijke of cognitieve beperking zelfstandig en zonder problemen met het openbaar vervoer kunnen reizen: jong of oud, of als iemand zich onzeker voelt of niet alleen durft te reizen.

Care 4 Innovation: Tijdens de kennisbijeenkomst van Care 4 Innovation is een presentatie verzorgd over ‘Wenselijkheid, nut of noodzaak van technologie in de zorg’. De presentatie is te downloaden op de Kennispagina.

Floor Binkhorst (projectleider Salus Gelria/KCBT) schreef over de presentatie: “Bij de kennisbijeenkomst van Care 4 Innovation gaf Lars een inspirerende lezing over technologie en innovatie in de zorg. In korte tijd overtuigde hij de zorgmedewerkers in de zaal dat innoveren in de zorg wenselijk én noodzakelijk is.”

Logistiek in de zorg: Aan de hand van het boek ‘Bedrijfskundige aspecten in de zorg’ heb ik voor het MD-programma van de zorgmanagers van het Lievensberg Ziekenhuis in opdracht van Courage! Consult een gastcollege verzorgd over Logistiek in de zorg.

Enkele reacties van de deelnemers: 8 van de 11 deelnemers hebben het college als ‘uitstekend’ beoordeeld; 3 geven een ‘goed’. “Magnifieke aanvulling!”, “Goede spreker”, “Sterk verhaal over logistiek”, “Inspirerende en enthousiaste gastspreker”.