Diensten

Het effect dat INN4CARE realiseert met haar dienstverlening is dat individuele vraagstukken van zorgvragers worden verbonden aan technologische oplossingen en het dagelijkse proces van wonen, welzijn en zorg, door ze in samenwerking te ontwikkelen vanuit een positie midden tussen de betrokken partijen; individuele zorgvragers, zorginstelling(en), gemeente(n), woningbouwcorporatie(s), financier(s) en technologiebedrijven. Dit is mijns inziens de weg om te komen tot ontwikkeling, effectieve inzet en duurzame exploitatie van technologie in de zorg op basis van een sluitende businesscase.

Midden tussen de partijen – individuele zorgvragers, zorginstellingen, gemeenten, woningbouwcorporaties, financiers en technologiebedrijven – ligt de oplossing om te komen tot de ontwikkeling, effectieve inzet en duurzame exploitatie van technologie in de zorg. Slechts in beperkte mate weet één van de partijen de anderen te betrekken, laat staan te binden en te komen tot een vorm van samenwerking die leidt tot de gewenste of noodzakelijke innovatie en inzet van technologie.

Op dat snijvlak is INN4CARE gepositioneerd: INN4CARE ondersteunt zorginstellingen, gemeenten, woningcorporaties, (technologie)bedrijven en kennisinstellingen bij het ontwikkelen, implementeren en beheren van technologische oplossingen die leiden tot grotere zelfredzaamheid en/of meer kwaliteit van leven van zorgvragers tegen een lager kostenniveau en met minimaal gelijkblijvende kwaliteit.

INN4CARE ondersteunt organisaties bij het:

  • Ontwikkelen en in de organisatie inbedden van de innovatiestrategie.
  • Vertalen van de innovatiestrategie in producten, diensten, technologische oplossingsrichtingen met een businesscase.
  • Ontwikkelen van de samenwerking in organisaties en/of tussen stakeholders in relatie tot wonen, welzijn, zorg en technologie.
  • Projectmanagement voor ontwikkeling en/of inbedden van nieuwe of bestaande technologische oplossingen in het dagelijkse zorgproces en achterliggende beheerprocessen.
  • Enkele projecten die INN4CARE heeft gerealiseerd: Projecten.

Als een organisatie voor een langere periode ondersteuning nodig heeft, is ook interim management een mogelijke vorm van inzet.